Privacyverklaring, kwaliteit en garantie

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de gehele Europese Unie (EU). De voormalige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Tandartspraktijk Dental Lemiers heeft haar uiterste best gedaan om zich voor deze datum aan alle nieuwe regelgeving te conformeren.

Privacyverklaring

Hier kunt u onze privacyverklaring doorlezen (open PDF).

Formulier omtrent AVG Privacywetgeving

Als u kiest voor een behandeling door onze praktijk, dan hebben wij vooraf uw expliciete toestemming nodig voor het mogen verwerken van uw gegevens in ons patiëntensysteem. Wij zullen tijdens uw eerste bezoek dan ook vragen om uw toestemming middels een Akkoordverklaring.

Kwaliteit

Ons streven is erop gericht om duurzame kwalitatieve zorg aan onze clienten te verlenen. Daartoe is een beleid gemaakt waarin de kwaliteit van de zorgverlening wordt bewaakt en geborgd.

 • Onze praktijk voldoet aan de tandheelkundige normen, is modern en goed bereikbaar;
 • Onze tandartsen zijn hoog opgeleid en ervaren in tandheelkunde, tevens zijn ze geregistreerd in het kwaliteitsregister KRT en houden hun vakkennis op peil met cursussen en na- en bijscholing.
 • Onze praktijk is door TÜV Nederland gecertificeerd en wij hebben op 20-04-2017 het ‘Hkz kleine organisaties 2010’ certificaat ontvangen.
 • Onze tandartsen hebben het röntgencertificaat stralingsdeskundige 5A/M
 • Onze tandartsen beheersen de Nederlandse taal en zijn BIG-geregistreerd;
 • Onze tandartsassistentes beheersen de Nederlandse taal, zijn goed opgeleid en houden hun vakkennis bij met cursussen en na- en bijscholing.
 • Wij hechten aan permanente kwaliteit en laten ons jaarlijks visiterendoor de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT);
 • De apparatuur en materialen die wij gebruiken in onze praktijk voldoen aan de Europese kwaliteitsnormen en eisen en het apparatuur wordt jaarlijks gekeurd.
 • Er wordt milieu-bewust gewerkt met gescheiden afval en amalgaam filters.
 • Onze praktijk is aangesloten bij de Nederlandse beroepsgroep (ANT) en maakt gebruik van een formele klachtenregeling;
 • Jaarlijks wordt er een kwaliteitsjaarverslag opgesteld;
 • Jaarlijks wordt een patiënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd en op de site gepubliceerd;
 • De praktijk is goed bereikbaar voor minder-validen;
 • Er is een RI&E plan en een ontruimingsplan;
 • Er is een KEW (Kernernergie)dossier;
 • Er wordt gewerkt volgens opgestelde beleidsplannen en protocollen.

Garantie

We geven 3 jaar garantie op de tandheelkundige reconstructies (porseleinen kronen, bruggen, prothese’s, implantaten) die in onze tandartspraktijk zijn geplaatst.

De fabrikant van de implataten geeft hiernaast 10 jaar garantie op hun materialen (tegen breuk).

Voorwaarde is dat u uw gebit goed onderhoudt zoals onze tandarts geadviseerd heeft. U kunt ook documentatie meekrijgen met onderhoudsadviezen.

Tevens is het een voorwaarde dat u ieder half jaar naar onze praktijk toekomt voor een periodieke controle zodat we eventuele problemen tijdig kunnen signaleren en oplossen.

De garantie is alléén geldig in onze tandartspraktijk en niet indien u het bij een andere praktijk laat corrigeren.

Indien u een probleem heeft of indien een andere tandarts een probleem geconstateerd heeft, behoort u onze praktijk z.s.m. te contacteren en onze tandarts de mogelijkheid geven om het probleem onder garantie op te lossen.