Tarieven in Lemiers

Hier volgen de totaalprijzen.

  Tandheelkunde Tarief 
  Kroon porselein – metaal CrCo € 350,-
  Brugtussendeel porselein – CrCo € 310,-
  3-delige brug porselein – CrCo € 1010,-
  Kroon porselein-zirkonium (zonder metaal) € 430,-
Brugtussendeel porselein-zirkonium € 390,-
  3-delige brug porselein-zirkonium € 1250,-
  Kroon porselein-goud (afhankelijk van goudprijs) € 450,-
  Schildje (facing) van 100 % porselein E-MAX € 370,-
  Etsbrug met preparatie € 310,-
  Noodkunstgebit, 1-4 elementen € 105,-
  Noodkunstgebit, 5-13 elementen € 210,-
  Gedeeltelijk kunstgebit, 1-4 elementen € 260,-
  Gedeeltelijk kunstgebit, 5-13 elementen € 360,-
  Volledig kunstgebit bovenkaak € 470,-
  Volledig kunstgebit onderkaak € 515,-
  Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 985,-
Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 810,-
Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 910,-
Wortelkanaalbehandeling met 1 kanaal € 250,-
Wortelkanaalbehandeling met 2 kanalen € 300,-
Wortelkanaalbehandeling met 3 kanalen € 360,-
  Wortelkanaalbehandeling met 4 kanalen € 400,-
  Eénvlaksvulling composiet € 42,-
  Tweevlaksvulling composiet € 55,-
  Drievlaksvulling composiet € 65,-
  Meervlaksvulling composiet € 80,-
  Eenvoudige extractie € 35,-
  Moeizaam extractie € 60,-
  Implantologie  
  Kroon porselein- CrCo op implantaat € 375,-
  Brugtussendeel porselein CrCo op implantaat € 335,-
  Kroon porselein-zirkonium op implantaat € 430,-
  Brugtussendeel porselein-zirkonium op implantaat € 430,-
  Titanium implantaat ICX (incl. materiaalkosten) € 695,-
  Opbouw abutment implantaat ICX € 150,- 
  Implantaat Straumann, Nobel bio care € 845,-
  Opbouw abutment implantaat Straumann, Nobel Bio Care € 200,-
  Klikgebit op 2 implantaten (excl. Implantaten) € 1800,-
  Klikgebit op 3 implantaten (excl. Implantaten) € 1900,-
  Klikgebit op 4 implantaten (excl. Implantaten) € 1980,-
  All-on 4 (excl. Implantaten) € 3750,-
  10 delige brug porselein- CrCo op 4 implantaten (excl. Implantaten) € 4110,-
  Botopbouw  
  Indirecte sinuslift/ per implantaat – 8 mm bot € 450,- 
  Directe sinuslift operatie – 6 mm bot. Incl. botpoeder + membraan € 1200,-
  Behandeling van gummy smile voor 6 tanden € 900,-
  Wortelpuntoperatie 1 tand € 250,- 
  Wortelpuntoperatie 2 tanden € 375,- 

De meeste behandelingen bestaan uit een samenstelling van meerdere codes.

Hieronder volgen de prijzen van de afzonderlijke behandelingen met de gebruikelijke code:

Code Behandeling  Tarief 
Consultatie en diagnostiek
C13 Probleemgericht consult € 20,-   
C22 Schriftelijke medische anamnese € 20,-
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 50,-
X10 Kleine röntgenfoto € 10,-
X21 Kaakoverzichtsfoto € 30,-
Preventieve mondzorg  
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten € 10,-
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten € 10,-
M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten € 10,-
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek, excl. laboratoriumkosten € 15,-
Verdoving  
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 10,-
A15 Oppervlakte verdoving € 5,-
Vullingen  
V71 Eénvlaksvulling amalgaam € 20,-
V72 Tweevlaksvulling amalgaam € 35,-
V73 Drievlaksvulling amalgaam € 45,-
V74 Meervlaksvulling amalgaam € 55,-
V91 Eénvlaksvulling composiet € 44,-
V92 Tweevlaksvulling composiet € 58,-
V93 Drievlaksvulling composiet € 69,-
V94 Meervlaksvulling composiet € 87,-
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament € 5,-
V50 Droogleggen van elementen d.m.v. een rubberen lapje € 10,-
V70 Parapulaire stift, excl. materiaalkosten € 10,-
V80 Wortelkanaalstift, excl. R31, X10, materiaalkosten € 15,-
Richtprijs wortelkanaalstift incl. materiaalkosten € 105,-
V85 Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element, excl. techniek- en materiaalkosten € 7,-
Wortelkanaalbehandelingen  
E01 Wortelkanaalbehandeling consult € 20,-
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 35,-
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten € 45,-
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 95,-
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 140,-
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 185,-
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 230,-
E19 Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting € 15,-
E85 Elektronische lengtebepaling € 10,-
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 40,-
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen  
E51 Verwijderen van kroon of brug € 30,-
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 20,-
E53 Verwijderen van wortelstift € 30,-
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 20,-
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 20,-
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 35,-
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 25,-
Eventuele aanvullende kosten  
E45 Aanbrengen rubberdam € 10,-
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 40,-
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 70,-
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 45,-
E63 Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA), excl. techniek- en materiaalkosten € 40,-
E64 Afsluiting van open wortelpunt € 40,-
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal (bij  spoedeisende gevallen) € 55,-
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal (bij  spoedeisende gevallen) € 25,-
Kronen en bruggen  
R24 Kroon, excl. techniek- en materiaalkosten € 240,-
R79 Schildje van porselein of kunstsof (facing), met preparatie, excl. techniek- en materiaalkosten € 110,-
R40 Eerste brugtussendeel, excl. techniek- en materiaalkosten € 165,-
R45 Tweede en volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel, excl. techniek- en materiaalkosten € 80,-
R60 Plakbrug zonder preparatie, excl. techniek- en materiaalkosten € 110,-
R61 Plakbrug met preparatie, excl. techniek- en materiaalkosten € 165,-
R31 Opbouw plastisch materiaal € 50,-
R65 Toeslag voor elke volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 35,-
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 20,-
R46 Brugverankering, per anker, excl. techniek- en materiaalkosten € 55,-
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 135,-
 
Chirurgische ingrepen (incl. anesthesie)  
H11 Trekken tand of kies € 40,- 
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 30,-
H90 Voorbereiding praktijkruimte t.b.v. chirurgische verrichtingen € 55,-
H35 Moeizaam trekken tand of kies € 65,-
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 65,-
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 85,-
 
Kunstgebitten  
P10 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, excl. techniek- en materiaalkosten € 80,-
P15 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, excl. techniek- en materiaalkosten € 165,-
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 60,-
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 15,-
P21 Volledig kunstgebit bovenkaak, excl. techniek- en materiaalkosten € 165,-
P25 Volledig kunstgebit onderkaak, excl. techniek- en materiaalkosten € 220,-
P30 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak, excl. techniek- en materiaalkosten € 355,-
Extra kosten bij volledig kunstgebit  
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw € 25,-
P14 Individuele afdruk met randopbouw € 60,-
P37 Frontopstelling in aparte zitting € 30,-
P27 Reoccluderen € 55,-
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 30,-
Frame kunstgebit  
P34 Frame kunstgebit, 1-4 elementen, excl. techniek- en materiaalkosten € 220,-
P35 Frame kunstgebit, 5-13 elementen, excl. techniek- en materiaalkosten € 300,-
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling € 79,-
Totaalprijs frame kunstgebit, 1-4 elementen € 810,-
Totaalprijs frame kunstgebit, 5-13 elementen € 910,-
Noodkunstgebit  
P45 Noodkunstgebit, excl. techniek- en materiaalkosten € 110,-
Eventuele aanvullende kosten kunstgebit  
P40 Toeslag immediaat kunstgebit € 10,-
P01 Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, excl. techniek- en materiaalkosten € 35,-
P02 Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, excl. techniek- en materiaalkosten € 80,- 
P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, excl. techniek- en materiaalkosten € 55,-
P04 Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, excl. techniek- en materiaalkosten € 80,- 
P07 Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk,
excl. techniek- en materiaalkosten
€ 15,- 
P08 Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk,
excl. techniek- en materiaalkosten
€ 40,-
P51 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, excl. techniek- en materiaalkosten € 35,-
P52 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw, excl. techniek- en materiaalkosten € 80,-
P53 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw, excl. techniek- en materiaalkosten € 55,-
P54 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw, excl. techniek- en materiaalkosten € 80,-
P57 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk, excl. techniek- en materiaalkosten € 15,-
P58 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit,
met afdruk, excl. techniek- en materiaalkosten
€ 40,-
P78 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot velledig kunstegbit inclusief afdruk, excl. techniek- en materiaalkosten € 40,-
P79 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker incl. afdruk, excl. techniek- en materiaalkosten € 40,-
Tandvleesbehandelingen (voor sommige behandelingen i.v.m. parodontologie wordt de patiënt doorverwezen naar parodontoloog)
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 145,- 
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 160,- 
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 85,-
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 95,-
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 40,- 
T41 Beperkt consult Parodontale nazorg € 55,- 
T42 Consult parodontale nazorg € 80,-
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus € 145,-
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 153,-
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen € 171,-
T71 Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) € 270,-
T91 Pocketregistratie € 30,-
T92 Parodontiumregistratie € 65,-
T93 Bacteriologisch onderzoek t.b.v. tandvleesbehandeling, excl. laboratoriumkosten € 35,-

Betalingscondities

 

U ontvangt van de praktijk een gespecificeerde rekening met UPT-codes die u ter plaatse kunt voldoen. Indien u aanvullend bent verzekerd voor tandheelkunde en als de te betalen rekening lager is dat het bedrag waarvoor u verzekerd bent, kunnen u deze rekening rechtstreeks declareren bij uw verzekering.
U betaalt alleen voor de behandelingen die reeds uitgevoerd zijn. Bij een behandeling die over meerdere afspraken gepland staat, betaalt u dan ook per verrichtte behandelingsfase. Bij aanvang van de behandeling betaalt u tot maximaal 50%. Bij het van plaatsen kronen en bruggen wordt het volledig bedrag voor de definitieve plaatsing betaald. Bij het plaatsen van implantaten, betaalt u de kosten voor aanvang van de behandeling.

U kunt betalen via:

  • Pinautomaat
  • Internet bankieren
  • Contante betaling

 

Wij geven een gedetailleerde rekening voor uw zorgverzekering mee, vaak wordt er een gedeelte vergoed, mocht u verzekerd zijn voor tandheelkunde.
De meeste behandelingen bestaan uit een samenstelling van meerdere codes. Om een beter beeld van de totaalprijs te verkrijgen voor uw behandeling kunt u een begroting aanvragen. Klik hier voor een vrijblijvende diagnose met behandelplan, of stuur een mail: info@dentallemiers.com of bel: +31 (0)43 5690 527.