Tarieven in Lemiers

Hier volgen de totaalprijzen.

 TandheelkundeTarief 
 Kroon porselein – metaal CrCo€ 350,-
 Brugtussendeel porselein – CrCo€ 310,-
 3-delige brug porselein – CrCo€ 1010,-
 Kroon porselein-zirkonium (zonder metaal)€ 430,-
Brugtussendeel porselein-zirkonium€ 390,-
 3-delige brug porselein-zirkonium€ 1250,-
 Kroon porselein-goud (afhankelijk van goudprijs)€ 450,-
 Schildje (facing) van 100 % porselein E-MAXvragprijs
 Etsbrug met preparatie (porselain-metal)vragprijs
 Etsbrug met preparatie (porselain-zirkon)vragprijs
 Noodkunstgebit, 1-4 elementen€ 105,-
 Noodkunstgebit, 5-13 elementen€ 210,-
 Volledig kunstgebit bovenkaak€ 470,-
 Volledig kunstgebit onderkaak€ 515,-
 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak€ 985,-
Frame kunstgebit, 1-4 elementen€ 810,-
Frame kunstgebit, 5-13 elementen€ 910,-
Wortelkanaalbehandeling met 1 kanaalvragprijs
Wortelkanaalbehandeling met 2 kanalenvragprijs
Wortelkanaalbehandeling met 3 kanalenvragprijs
 Wortelkanaalbehandeling met 4 kanalenvragprijs
 Eénvlaksvulling composiet€ 42,-
 Tweevlaksvulling composiet€ 55,-
 Drievlaksvulling composiet€ 65,-
 Meervlaksvulling composiet€ 80,-
 Eenvoudige extractie€ 35,-
 Moeizaam extractievragprijs
 Implantologie 
 Kroon porselein- CrCo op implantaat€ 375,-
 Brugtussendeel porselein CrCo op implantaat€ 335,-
 Kroon porselein-zirkonium op implantaat€ 430,-
 Brugtussendeel porselein-zirkonium op implantaat€ 430,-
 Titanium implantaat ICX/DXL (incl. materiaalkosten)vragprijs
 Opbouw abutment implantaat ICX/DXLvragprijs
 Implantaat Straumann, Nobel bio carevragprijs
 Opbouw abutment implantaat Straumann, Nobel Bio Carevragprijs
 Klikgebit op 2 implantaten (excl. Implantaten)vragprijs
 Klikgebit op 3 implantaten (excl. Implantaten)vragprijs
 Klikgebit op 4 implantaten (excl. Implantaten)vragprijs
 All-on 4 (excl. Implantaten)vragprijs
 
 Botopbouw 
 Indirecte sinuslift/ per implantaat – 8 mm botvragprijs
 Directe sinuslift operatie – 6 mm bot. Incl. botpoeder + membraan€ 1200,-
 Behandeling van gummy smile voor 6 tandenvragprijs
 Wortelpuntoperatie 1 tandvragprijs
 Wortelpuntoperatie 2 tandenvragprijs

De meeste behandelingen bestaan uit een samenstelling van meerdere codes.

Hieronder volgen de prijzen van de afzonderlijke behandelingen met de gebruikelijke code:

CodeBehandeling Tarief 
Consultatie en diagnostiek
C13Probleemgericht consult€ 20,-   
C22Schriftelijke medische anamnese€ 20,-
C28Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan€ 50,-
X10Kleine röntgenfoto€ 10,-
X21Kaakoverzichtsfoto€ 30,-
Preventieve mondzorg 
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten€ 10,-
M02Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten€ 10,-
M03Gebitsreiniging, per 5 minuten€ 10,-
M32Eenvoudig bacteriologisch onderzoek, excl. laboratoriumkosten€ 15,-
Verdoving 
A10Geleidings- en/of infiltratie verdoving€ 10,-
A15Oppervlakte verdoving€ 5,-
Vullingen 
V71Eénvlaksvulling amalgaam€ 20,-
V72Tweevlaksvulling amalgaam€ 35,-
V73Drievlaksvulling amalgaam€ 45,-
V74Meervlaksvulling amalgaam€ 55,-
V91Eénvlaksvulling composiet€ 44,-
V92Tweevlaksvulling composiet€ 58,-
V93Drievlaksvulling composiet€ 69,-
V94Meervlaksvulling composiet€ 87,-
V40Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament€ 5,-
V50Droogleggen van elementen d.m.v. een rubberen lapje€ 10,-
V70Parapulaire stift, excl. materiaalkosten€ 10,-
V80Wortelkanaalstift, excl. R31, X10, materiaalkosten€ 15,-
Richtprijs wortelkanaalstift incl. materiaalkosten€ 105,-
V85Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element, excl. techniek- en materiaalkosten€ 7,-
Wortelkanaalbehandelingen 
E01Wortelkanaalbehandeling consult€ 20,-
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult€ 35,-
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten€ 45,-
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal€ 95,-
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen€ 140,-
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen€ 185,-
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen€ 230,-
E19Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting€ 15,-
E85Elektronische lengtebepaling€ 10,-
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement€ 40,-
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen 
E51Verwijderen van kroon of brug€ 30,-
E52Moeilijke wortelkanaalopening€ 20,-
E53Verwijderen van wortelstift€ 30,-
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal€ 20,-
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal€ 20,-
E56Voortgezette behandeling met iatrogene schade€ 35,-
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie€ 25,-
Eventuele aanvullende kosten 
E45Aanbrengen rubberdam€ 10,-
E60Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel€ 40,-
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting€ 70,-
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting€ 45,-
E63Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA), excl. techniek- en materiaalkosten€ 40,-
E64Afsluiting van open wortelpunt€ 40,-
E77Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal (bij  spoedeisende gevallen)€ 55,-
E78Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal (bij  spoedeisende gevallen)€ 25,-
Kronen en bruggen 
R24Kroon, excl. techniek- en materiaalkosten€ 240,-
R79Schildje van porselein of kunstsof (facing), met preparatie, excl. techniek- en materiaalkosten€ 110,-
R40Eerste brugtussendeel, excl. techniek- en materiaalkosten€ 165,-
R45Tweede en volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel, excl. techniek- en materiaalkosten€ 80,-
R60Plakbrug zonder preparatie, excl. techniek- en materiaalkosten€ 110,-
R61Plakbrug met preparatie, excl. techniek- en materiaalkosten€ 165,-
R31Opbouw plastisch materiaal€ 50,-
R65Toeslag voor elke volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel€ 35,-
R66Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee€ 20,-
R46Brugverankering, per anker, excl. techniek- en materiaalkosten€ 55,-
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen€ 135,-
 
Chirurgische ingrepen (incl. anesthesie) 
H11Trekken tand of kies€ 40,- 
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant€ 30,-
H90Voorbereiding praktijkruimte t.b.v. chirurgische verrichtingen€ 55,-
H35Moeizaam trekken tand of kies€ 65,-
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting€ 65,-
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting€ 85,-
 
Kunstgebitten 
P10Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, excl. techniek- en materiaalkosten€ 80,-
P15Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, excl. techniek- en materiaalkosten€ 165,-
P16Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 60,-
P18Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 15,-
P21Volledig kunstgebit bovenkaak, excl. techniek- en materiaalkosten€ 165,-
P25Volledig kunstgebit onderkaak, excl. techniek- en materiaalkosten€ 220,-
P30Volledig kunstgebit boven- en onderkaak, excl. techniek- en materiaalkosten€ 355,-
Extra kosten bij volledig kunstgebit 
P36Individuele afdruk zonder randopbouw€ 25,-
P14Individuele afdruk met randopbouw€ 60,-
P37Frontopstelling in aparte zitting€ 30,-
P27Reoccluderen€ 55,-
P43Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen€ 30,-
Frame kunstgebit 
P34Frame kunstgebit, 1-4 elementen, excl. techniek- en materiaalkosten€ 220,-
P35Frame kunstgebit, 5-13 elementen, excl. techniek- en materiaalkosten€ 300,-
P32Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling€ 79,-
Totaalprijs frame kunstgebit, 1-4 elementen€ 810,-
Totaalprijs frame kunstgebit, 5-13 elementen€ 910,-
Noodkunstgebit 
P45Noodkunstgebit, excl. techniek- en materiaalkosten€ 110,-
Eventuele aanvullende kosten kunstgebit 
P40Toeslag immediaat kunstgebit€ 10,-
P01Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, excl. techniek- en materiaalkosten€ 35,-
P02Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, excl. techniek- en materiaalkosten€ 80,- 
P03Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, excl. techniek- en materiaalkosten€ 55,-
P04Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, excl. techniek- en materiaalkosten€ 80,- 
P07Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk,
excl. techniek- en materiaalkosten
€ 15,- 
P08Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk,
excl. techniek- en materiaalkosten
€ 40,-
P51Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, excl. techniek- en materiaalkosten€ 35,-
P52Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw, excl. techniek- en materiaalkosten€ 80,-
P53Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw, excl. techniek- en materiaalkosten€ 55,-
P54Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw, excl. techniek- en materiaalkosten€ 80,-
P57Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk, excl. techniek- en materiaalkosten€ 15,-
P58Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit,
met afdruk, excl. techniek- en materiaalkosten
€ 40,-
P78Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot velledig kunstegbit inclusief afdruk, excl. techniek- en materiaalkosten€ 40,-
P79Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker incl. afdruk, excl. techniek- en materiaalkosten€ 40,-
Tandvleesbehandelingen (voor sommige behandelingen i.v.m. parodontologie wordt de patiënt doorverwezen naar parodontoloog)
T11Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus€ 145,- 
T12Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus€ 160,- 
T31Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling€ 85,-
T32Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling€ 95,-
T33Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling€ 40,- 
T41Beperkt consult Parodontale nazorg€ 55,- 
T42Consult parodontale nazorg€ 80,-
T60Evaluatie-onderzoek met pocketstatus€ 145,-
T61Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus€ 153,-
T70Flapoperatie tussen 2 elementen€ 171,-
T71Flapoperatie, per sextant (één zesde deel)€ 270,-
T91Pocketregistratie€ 30,-
T92Parodontiumregistratie€ 65,-
T93Bacteriologisch onderzoek t.b.v. tandvleesbehandeling, excl. laboratoriumkosten€ 35,-

Betalingscondities

 

U ontvangt van de praktijk een gespecificeerde rekening met UPT-codes die u ter plaatse kunt voldoen. Indien u aanvullend bent verzekerd voor tandheelkunde en als de te betalen rekening lager is dat het bedrag waarvoor u verzekerd bent, kunnen u deze rekening rechtstreeks declareren bij uw verzekering.
U betaalt alleen voor de behandelingen die reeds uitgevoerd zijn. Bij een behandeling die over meerdere afspraken gepland staat, betaalt u dan ook per verrichtte behandelingsfase. Bij aanvang van de behandeling betaalt u tot maximaal 50%. Bij het van plaatsen kronen en bruggen wordt het volledig bedrag voor de definitieve plaatsing betaald. Bij het plaatsen van implantaten, betaalt u de kosten voor aanvang van de behandeling.

U kunt betalen via:

  • Pinautomaat
  • Internet bankieren
  • Contante betaling

 

Wij geven een gedetailleerde rekening voor uw zorgverzekering mee, vaak wordt er een gedeelte vergoed, mocht u verzekerd zijn voor tandheelkunde.
De meeste behandelingen bestaan uit een samenstelling van meerdere codes. Om een beter beeld van de totaalprijs te verkrijgen voor uw behandeling kunt u een begroting aanvragen. Klik hier voor een vrijblijvende diagnose met behandelplan, of stuur een mail: info@dentallemiers.com of bel: +31 (0)43 5690 527.