Wat te doen bij een klacht?

Wat te doen bij een klacht?

Wij stellen het zeer op prijs als u ons laat weten wat uw ervaringen zijn geweest in onze praktijk. Uw complimenten, opmerkingen, verbeterpunten of klachten kunnen voor ons aanleiding zijn om de patiëntenzorg uit te breiden en/of te verbeteren.
Wanneer u niet tevreden bent onder de tandheelkundige behandeling, kunt u ons dit schriftelijk of via e-mail kenbaar maken. U krijgt een bevestiging van ontvangst van de vermelde klacht. Het is van belang dat u uw klacht duidelijk formuleert. Dit maakt het ons mogelijk gericht tot een oplossing te komen.

In eerste instantie zullen wij er alles aan doen om onderling tot een oplossing te komen en u tot een tevreden patiënt te maken. Wij gaan er van uit dat dit altijd zal lukken.
We hebben een goede garantieregeling (zie meer informatie op de website).

Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, dan kunt u zich wenden tot de beroepsvereniging waar wij bij aangesloten zijn onder het nr. 114017: de ANT, Leidsevaartweg 99, 2106 AS Heemstede, tel. 023-5248899.

De ANT heeft een onafhankelijke klachtencommissie en kan bemiddelen tussen u en de praktijk en/of rapport opstellen. Uiteraard hopen we dat het niet zover komt.
Alleen tandheelkundig gerelateerde klachten komen in aanmerking. Geen klachten zoals moeten wachten, reistijden, extra moeten komen, immateriele schade, enz.

Voor klachten die voort zijn gekomen uit verrichtingen door derden (bv DHL) stellen wij ons niet aansprakelijk en deze zullen dan ook niet als dusdanig in behandeling worden genomen.Met vriendelijke groet,

Directie Dental Lemiers