Tips voor patiënten

Tips voor patiënten ten behoeve van gesprekken met een tandarts

Deze lijst met tips is een hulpmiddel voor de patiënt ter voorbereiding op een gesprek of een aantal gesprekken met een tandarts inzake een behandelplan in verband met een ingrijpende behandeling.

Vóór het gesprek:

 • Zorg dat u het doel weet van uw gesprek met de tandarts
 • Zorg dat u weet wat u wilt vertellen
 • Bereid de vragen die u heeft voor
 • Zorg dat u weet welke medicijnen u slikt
 • Controleer hoe u verzekerd bent tegen eventuele tandartskosten

Informatie die u wilt ontvangen

Zorg dat u informatie krijgt over:

 • de diagnose van de tandarts
 • het onderzoek dat en/of de behandeling (behandelplan) die de tandarts wil gaan doen
 • het doel van het onderzoek en/of de behandeling
 • de gevolgen en risico’s van het onderzoek en/of de behandeling
 • alternatieve onderzoeken en/of behandelingen die in aanmerking komen en de gevolgen en risico’s daarvan
 • wat u moet doen of juist niet moet doen vóór het onderzoek en/of de behandeling
Informatie die u wilt ontvangen
 • wanneer het onderzoek en/of de behandeling zal plaatsvinden (de wachttijd) en hoe lang het onderzoek en/of de behandeling zal duren
 • de medicijnen (pijnbestrijding) die u eventueel moet slikken en wat de bijwerkingen daarvan kunnen zijn
 • uw vooruitzichten (de prognose)
 • wat u na het onderzoek en/of de behandeling (niet) mag of kan doen en hoe u zich zult voelen
 • wat de kosten van de behandeling zijn
 • wat er gebeurt wanneer u zich niet laat onderzoeken en/of behandelen.
Toestemming

– Ga na of (onderdelen van) de behandeling van te voren schriftelijk bij uw zorgverzekeraar moeten worden aangevraagd

– Stel u op de hoogte van de betalingsvoorwaarden van de tandarts of eventuele aangepaste betalingsregelingen

– Zorg dat u voldoende tijd heeft om over het voorgestelde onderzoek en/of de voorgestelde behandeling na te denken

– Beslis of u toestemming geeft voor een onderzoek en/of behandeling en maak die beslissing kenbaar aan de tandarts